Dutch (Scroll down for English) – Over ETPRS

De European TPRS conferentie, ETPRS18, wordt georganiseerd door de Stichting TPRS Platform.

ETPRS is de grootste Europese TPRS/CI conferentie. De organisatie wil tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar informatie over TPRS, en tegelijkertijd recht doen aan de groeiende groep TPRS-docenten in Europa. We willen hiermee een interessant alternatief bieden voor de Amerikaanse TPRS-conferenties en de TPRS/CI-community in Europa een platform bieden voor onderlinge inspiratie, uitwisseling en ondersteuning.

 

About ETPRS

The bi-annual European TPRS conference is organized by the Dutch non-profit organization Stichting TPRS Platform.

ETPRS is the biggest TPRS/CI conference in Europe. The organizers wish to meet the increasing demand for information on TPRS, and at the same time to do justice to the expertise of the growing group of experienced TPRS teachers at this continent. We hope to provide teachers with an interesting addition to an alternative for the American TPRS and CI conferences and to offer a platform for inspiration, exchange, and support among European teachers.